Business Ethics and Corporate Social Responsibility

Les dificultats de l'especial dificultat

Print Share
Tot i que la integració laboral de les persones amb discapacitat està reconeguda en textos legals i declaracions internacionals, no sempre es porta a la pràctica d'acord amb aquestes declaracions. Les dades mostren que aquest col·lectiu pateix d'una manera molt intensa els efectes de la crisi econòmica (atur i precarietat laboral).
Bibliographic citation: Fontrodona, Joan; Palencia, Luis, "Les dificultats de l'especial dificultat". Ara 10/07/2019
Date: 10/07/2019
Author(s): Fontrodona, Joan; Palencia, Luis
Document type: Opinion
Languages: Spanish / Catalan