IESE Insight
Les dificultats de l'especial dificultat
Fecha: 10/07/2019
Autor / es: Fontrodona, Joan; Palencia, Luis
Tipo de documento: Opinion
Áreas: Business Ethics and Corporate Social Responsibility
Idiomas: Spanish / Catalan
Cita bibliográfica: Fontrodona, Joan; Palencia, Luis, "Les dificultats de l'especial dificultat". Ara 10/07/2019

Tot i que la integració laboral de les persones amb discapacitat està reconeguda en textos legals i declaracions internacionals, no sempre es porta a la pràctica d'acord amb aquestes declaracions. Les dades mostren que aquest col·lectiu pateix d'una manera molt intensa els efectes de la crisi econòmica (atur i precarietat laboral).

© IESE Business School - University of Navarra